Vol 81 (2012)

Supplement II

Table of Contents

Editorial

To the special eddition of Zdravniški vestnik dedicated to the 4th congress of haematologists and transfusiologists of Slovenia with international participation
Peter Černelč
PDF
Contemplation on the occasion of the 4th Congress of Transfusion Medicine in Slovenia
Primož Rožman
PDF
On the occasion of the 4th congress of transfusiologists of Slovenia
Snežna Levičnik Stezinar
PDF

Original article

Mojca Modic
PDF
Uroš Mlakar
PDF
Jožef Pretnar, Mihael Tonejc, Blanka Vidan Jeras, Cvetka Cotič Flajs, Irena Preložnik Zupan, Matjaž Sever
PDF
Matjaž Sever, Helena Podgornik, Uroš Mlakar, Peter Černelč
PDF
Peter Černelč, Matjaž Sever
PDF
Irena Preložnik Zupan, Tadej Pajič, Marjana Glaser, Tatjana Grmek Zemljič, Mateja Grat, Nataša Fikfak, Irena Bricman, Marija Čeh, Vlasta Petric, Milica Skamagkoulis
PDF
Samo Zver, Barbara Skopec, Helena Podgornik, Katarina Reberšek, Uroš Mlakar
PDF
Barbara Skopec, Jožef Pretnar, Uroš Mlakar, Samo Zver
PDF
Irena Umek Bricman, Frosina Krstanoska, Betka Popič, Ivo Bricman
PDF
Matevž Škerget
PDF
Matjaž Sever, Irena Preložnik-Zupan
PDF
Karla Rener, Samo Zver
PDF
Irena Preložnik Zupan
PDF
Jasmina Hauptman
PDF
Barbara Skopec, Peter Černelč, Samo Zver
PDF
Dušan Andoljšek, Irena Preložnik Zupan
PDF
Matjaž Sever, Samo Zver, Peter Černelč, Jožef Pretnar
PDF
Samo Zver, Barbara Skopec, Darja Herman
PDF
Saša Anžej Doma, Irena Preložnik Zupan, Dušan Andoljšek, Majda Benedik Dolničar
PDF
Marija Jedrt Mandelc Mazaj, Sašenka Lozar, Peter Černelč, Tadej Pajič
PDF
Martina Fink, Peter Černelč, Tadej Pajič
PDF
Tadej Pajič, Nejc Lamovšek, Martina Fink, Irena Zupan Preložnik, Peter Černelč
PDF
Tadej Pajič, Leonida Kovačič, Uroš Mlakar
PDF
Eva Kralj, Simon Žakelj, Jurij Trontelj, Katja Berginc, Tadej Pajić, Irena Preložnik Zupan, Peter Černelč, Barbara Ostanek, Helena Podgornik, Janja Marc, Albin Kristl
PDF
Irena Umek Bricman, Frosina Krstanoska
PDF
Orjana Velikonja, Milica Stefanović, Vladan Rajić, Janez Jazbec
PDF
Barbara Faganel Kotnik, Lidija Kitanovski, Tadej Pajič, Majda Benedik Dolničar
PDF
Irena Kramar, Barbara Nadu, Vesna Galvani, Gordana Soldatović, Dunja Terčič
PDF
Snežna Levičnik Stezinar, Urška Rahne Potokar
PDF
Snežna Levičnik Stezinar, Polonca Nograšek
PDF
Petra Jovanovič, Snežna Levičnik Stezinar
PDF
Ana Milojković, Marko Cukjati, Dragoslav Domanović
PDF
Božislava Majcen Vivod, Manja Vivod
PDF
Bojana Bizjak, Tina Bizjak
PDF
Marjeta Potočnik, Marjeta Maček Kvanka
PDF
Marjeta Potočnik
PDF
Irena Kemperle, Sendi Montanič, Janez Jazbec, Jože Pretnar, Blanka Vidan Jeras
PDF
Bojan Vrtovec, Matjaz Sever, Dragoslav Domanovic, Luka Lezaic, Gregor Poglajen, Peter Cernelc, François Haddad, Guillermo Torre-Amione
PDF
Marjeta Maček Kvanka, Marjeta Potočnik
PDF

Review

Mateja Grat, Sokolovič Ivana, Joško Vučković, Tadeja Jelenko, Albina Rezar Planko
PDF
Ana Milojković, Marko Cukjati
PDF
Klara Železnik, Tadeja Dovč Drnovšek, Primož Rožman, Irena Bricl
PDF
Michael Jožef Gradišek, Primož Gradišek, Boriana Kremžar
PDF

Case report, short scientific article

Peter Černelč, Veronika Kodre
PDF
Romana Rotdajč, Vlasta Petric
PDF
Marija Čeh
PDF
Mojca Modic
PDF
Marjana Glaser, Andrej Glaser
PDF
Andreja Hrašovec Lampret, Vesna Hrašovec, Stanko Pušenjak, Tanja Premru Sršen, Irena Bricl
PDF