SPECIFICS OF NEEDS AND CARE OF ELDERLY PEOPLE FROM THE POINT OF VIEW OF SOCIAL WORK

  • Jože Ramovš Inštitut Antona Trstenjaka Resljeva 11 1000 Ljubljana
Keywords: gerontology, social work, good intergenerational relations, the needs of elderly, gerontological programmes

Abstract

The article examines the cognitions of social-work gerontology. It derives from the fact, that today’s gerontology is topical because of the rapid increase of old population, tabooisation of old age and decline of intergenerational solidarity. The article discusses the link between health care and social work, emphasizing their common developmental, preventive and curative fields of work, indicated by etiological connectedness between somatic health, mental state of mind and social relations. As a starting-point of social gerontology the integral six-dimensional notion of a man, evolutional scheme of the three periods of life, evolutional image of old age and the needs in old age are given as a motivation for doing developmental duties. Based on his own research and working experiences, the author gives a special attention to three specific needs in old age: personal human relations, handing over personal like experiences to younger generations and the experiencing the meaning of one’s own old age. The last part of the article examines the modern social programmes for quality ageing and good relations among generations, namely, for independent elderly people (those represent 75% of old population), for those who need partial help with daily activities and for dependent elderly, who need complete care. Special attention is given to original cognitions on effective programmes for quality ageing and better intergenerational relations that are being developed at the Anton Trstenjak Institute.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ramovš J. Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2003.

Accetto B. Staranje, starost in starostno varstvo. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 1968.

Accetto B. Starost in staranje. Osnove medicinske gerontologije. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987.

Hojnik-Zupanc I. Samostojnost starega človeka v družbeno-prostorskem kontekstu. Ljubljana: Znanstvena knjižnica FDV, 1999.

Ramovš J. Logotheoretische Grundlagen der Anthropohigiene. Journal des Viktor-Frankl-Instituts. An International Journal for Logotherapy and Existential Analysis 1996; 4: 78–96.

Trstenjak A. Človek bitje prihodnosti. Ljubljana: Slovenska matica, 1985.

Trstenjak A. Človek končno in neskončno bitje. Celje: Mohorjeva družba, 1988.

Frankl EV. Zdravnik in duša. Celje: Mohorjeva družba, 1994.

Moreno LJ, Moreno TZ. Skupine, njihova dinamika in psihodrama. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 2000.

Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD. Menschliche Kommunikation. BernStuttgart-Wien: Hans Huber Verlag, 1969.

Ramovš J. Skupina in skupinsko delo. Prispevek k antropologizaciji teorije skupine in praksi skupinskega dela. In: Moreno JL, Moreno ZT. Skupine, njihova dinamika in psihodrama. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 2000: 339–76.

Maslow HA. Motivation and personality. New York: Harper and Row, 1954.

Erikson HE. Identität und Lebenszyklus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1966.

Levinson JD. The seasons of a man’s life. New York: Alfred A. Knopf, 1978.

Vanier J. Vsak človek je sveta zgodba. Celje: Mohorjeva družba, 2002.

Buber M. Dialoški princip. Ljubljana: Dvatisoč, 1999.

Fromm E. Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003.

Janžekovič J. Smisel življenja. Celje: Mohorjeva družba, 1966.

Kovačič A. Analiza vlaganja in koristi prostovoljca pri osebnem medgeneracijskem družabništvu. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2003.

Redburn ED. The »graying« of the world’s population. In: Redburn ED, McNamara PR eds. Social gerontology. Westport, Connecticut-London: Auburn House, 1998: 1–16.

Madridska konferenca OZN o staranju. Mednarodni načrt ukrepov v zvezi s staranjem 2002. Madrid, 12. april 2002 (obširen dokument je na voljo v različnih oblikah na medmrežju in v tiskani obliki).

Report of the ministerial conference on ageing. United Nations. Economic and Social Council. UNECE Ministerial Conference on Ageing. Berlin, 11– 13 September 2002. ECE/AC. 3/2002/9, 3 October 2002.

Program razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji do leta 2005. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 1997.

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. Uradni list Republike Slovenije 31, 7. 4. 2000: 3777–87.

Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ljubljana: Vlada republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 1997.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Uradni list RS št. 106/99.

www.sigov.si/mddsz/aktualno/290704b.htm

Kakovostna starost. Časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 1998.

Ramovš J. Krajevni medgeneracijski centri – srce sodobnih programov za kakovostno staranje in povezovanje generacij. Kakovostna Starost 2002; 4: 17–33.

Ramovš J. Programi za kakovostno staranje in sožitje generacij v župnijah in drugih verskih skupnostih. Kakovostna Starost 2003; 3: 19–42.

Ramovš J. Dom za stare ljudi z vidika kakovosti osebnega življenja in medčloveškega sožitja. Kakovostna Starost 2004; 2: 11–22.

How to Cite
1.
Ramovš J. SPECIFICS OF NEEDS AND CARE OF ELDERLY PEOPLE FROM THE POINT OF VIEW OF SOCIAL WORK. ZdravVestn [Internet]. 1 [cited 17Sep.2019];73(10). Available from: https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2356
Section
Review