PROVISION OF THE DUTY SERVICE IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS IN SLOVENIA

  • Iztok Takač Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Keywords: duty service, gynecology and obstetrics, Slovenia

Abstract

Background: Duty service of gyecology and obstetrics in Slovenia is organized on the regional basis and consists of ten regional hospitals, two hospitals for gynecology and obstetrics and two university clinical centres.

Methods: Heads of hospitals where duty service is performed, have answered the questionnaires about the doctors who perform duty service.

Results: Specialists and trainees in gynecology and obstetrics perform duty service on 21 posts and on 6 on-call posts. In Slovenia there are 287 active specialists in gynecology and obstetrics. 139 (48.4%) among them are active on the primary level (outpatient clinics) and 148 (51.6%) in the hospitals and both clinical centres. Among hospital gynecologists and obstetricians 54 (36.5%) of them are older than 55 years.

Conclusions: Duty service of gyecology and obstetrics in Slovenia does not meet legislation criteria regard- ing doctors’ work time. Adequate changes for increasing the number of available doctors for duty service are proposed.Downloads

Download data is not yet available.

References

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Ur. l. RS 15, 11. 2. 2008: 1046–61.

Lukanovič A. Zapisnik 4. seje Razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo 6. 3. 2009. Ljubljana: Univerzitetnii klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika; 2009. p. 1–4.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2). Ur. l. RS 23, 10. 3. 2005: 1934–48.

Zakonospremembahindopolnitvahzakonaozdravstvenideja- vnosti (ZZDej-I). Ur. l. RS 23, 7. 3. 2008: 2077–9.

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3). Ur. l. RS 72, 11. 7. 2006: 7657–67.

Zakonospremembahindopolnitvahzakonaozdravniškislužbi (ZZdrS-E). Ur. l. RS 58, 10. 6. 2008: 6731–5.

Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva. Ur. l. RS 44, 12. 6. 2009: 6153.

Published
2018-02-14
How to Cite
1.
TakačI. PROVISION OF THE DUTY SERVICE IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS IN SLOVENIA. ZdravVestn [Internet]. 14Feb.2018 [cited 15Nov.2019];78. Available from: https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2797
Section
Article